Alvero en circulaire kantoorinrichting

Alvero Kantoormeubelverhuur omarmt de uitgangspunten van de circulaire economie van harte en heeft in de afgelopen decennia bewezen daar ook naar te kunnen handelen. Wij hebben ervaring in het onderhouden, reinigen en revitaliseren van kantoormeubilair om het een zo lang mogelijk leven te geven. Behoud van grondstoffen is onze uitdaging, zelfs als daar bij de productie nog geen rekening mee is gehouden. Wij blijven eigenaar van onze producten en de klant betaalt voor het gebruik.

Bij de selectie van inrichtingsonderdelen maken wij gebruik van 4 voorraadlocaties:

Bestaand

Het bestaande interieur van de klant, indien deze al meubilair op locatie heeft. Herinzet hiervan is de beste optie, want het heeft de kleinste ‘footprint’.

Hergebruik magazijn

Uit het Alvero magazijn: bewezen goede artikelen die er al een of meerdere levens op hebben zitten of de producteigenschappen bezitten om meerdere levenscycli mee te gaan. Wij hebben reeds lange tijd C2C producten in ons verhuurassortiment.

Hergebruik markt

Uit het depot van de markt: gebruikte artikelen van externe locaties (faillissement, testmodellen, overbodig, etc.), die de producteigenschappenbezitten om meerdere levenscycli mee te gaan.

Circulair nieuw

Nieuw aan te kopen artikelen, die voldoen aan onze voorwaarden voor een circulair economisch product en meerdere levenscycli meegaan.

Het product blijft ons eigendom. Bovendien hebben de producten voor ons aan het einde van de gebruiksperiode een restwaarde omdat ze door ons heringezet zullen worden, dit nemen we op in onze prijsberekening. Hierdoor ontstaat ten opzichte van een reguliere aanbieding een substantieel financieel voordeel voor de gebruiker. Deze betaalt alleen voor het gebruik, dus de functionaliteit van de producten. Standaard bieden wij een inrichting aan met een gebruikscontract voor een in overleg bepaalde periode, variërend van 1 tot 7 jaar. Onze maandbedragen zijn inclusief levering en installatie, periodiek onderhoud, demontage en retourname.